Tag: Fryslan; Friesland; Frjentsjer; Franeker; noorden; Fries

Leafde Út Fryslan

De zware kerkdeur valt tergend langzaam dicht. De binnengekomen bejaarde man kijkt belangstellend rond. Het is nog altijd hetzelfde, denkt hij, hoe kan je ook anders verwachten. Met behulp van zijn wandelstok loopt hij naar de voorste banken. Met een vast ritme tikt de stok op de stenen vloer. Een enkele keer blijft hij staan…

Read more Leafde Út Fryslan